Interim controller - Finext
  • Interim controller

Ambitieuze groei binnen je organisatie ondersteunen of een slag maken in de kwaliteit van je financiële team – elke organisatie heeft weleens behoefte aan tijdelijke finance capaciteit. Het inzetten van een finance professional draait echter niet alleen om het inbrengen van tijdelijk vakmanschap. Finexters zijn energiek en een tikje ondeugend en voegen nog een extra element toe: het adviseren en realiseren van verbeteringen om toe te werken naar next level finance. Het finance vakgebied is breed, en bij tijdelijke inzet wil je snel meters kunnen maken. Dat vraagt om een echte interim professional die impact maakt. Enkele voorbeelden van wat onze vakmensen doen.

Neem contact op

Interim business & financial controller

Wij weten dat de rol van financial- en business controller bij organisaties verschillend is ingericht. Bij enkele is er duidelijk sprake van functiescheiding, waarbij er bij de ander juist bewust taken gecombineerd zijn. De gemene deler is wel dat iedere organisatie maandelijks cijfers wil kunnen opleveren én die cijfers moeten kloppen. We helpen om taken en verantwoordelijkheden te duiden en processen slimmer in te richten. Daarin zijn we gepokt en gemazeld. Snelheid is vaak geboden. Als interim controller zijn wij in staat om binnen een paar weken een draai te hebben gevonden in de organisatie. Of het nu gaat om het opzetten en begeleiden van maandafsluitingen, begrotingen, forecasts of jaarrekeningen, er moet snel grip komen op de financiën en bijbehorende processen. We zorgen ervoor dat de maandelijkse rapportages niet alleen juist, volledig en tijdig zijn, ook zorgen we voor goede analyses door de business actief te gaan betrekken. Tegelijkertijd kijken we ook naar de doorlooptijd van de rapportages om te kijken of hier nog slimmer gewerkt kan worden. Dit is het minimale wat je van onze interim controller professionals mag verwachten.

Interim sales/commercial control

De commerciële slagkracht verbeteren met behulp van een financial? Sales control zorgt ervoor dat jouw organisatie commercieel slagvaardig wordt én financieel in control blijft. Een sales controller stuurt aan op een juiste taakverdeling en goede afstemming tussen Sales, Finance, Marketing en IT en richt het proces en data duidelijk en eenvoudig in. Onze sales controllers leveren scherpte. Ze zetten een cashflow model op, welke zorgt voor een strakke monitoring van uitgaande betalingen. Dit maakt veel verschil voor het inzicht in de geldstromen en de kosten per order. Denk hierbij ook aan commissies richting indirecte kanalen. Dit zorgt voor inzicht en advisering in de ideale of optimale salexmix per kanaal en duidelijke en eenvoudige processen en afspraken. Wie doet wat, wanneer en waarom? Zijn alle afspraken met de distributiekanalen helder in kaart gebracht? Zijn de betaalde gelden en commissies juist en volledig? Het juist inrichten van beschikbare data is hierbij belangrijk. De markt biedt passende tooling voor het juist inrichten en beheren van data om sales control als iteratief en continu proces in te richten. Hiermee verzamel je mensen, data en processen op één gezamenlijke plek. De mogelijkheid om meerdere scenario’s te calculeren kan de impact van beslissingen zelfs meteen inzichtelijk worden gemaakt. Met deze real-time gegevens kan de business adequaat en vroegtijdig handelen, om flexibel en slagvaardig in te spelen op kansen in de markt.

Interim capEx control

Hoe match je de CapEx kosten en bijbehorende budgetten met de business case en bijbehorende benefits. Dit meerkoppige monster laat in de praktijk vaak zien dat strategische projecten door verschillende geldstromen of businessunits worden gefinancierd. Deze financiers willen budgetverantwoording, wat leidt tot het doorboeken van (CapEx) kosten. CapEx investeringen kun je echter niet volgen of controleren als je te maken hebt met talloze doorboekingen. Ook de resultaten van de investeringen vragen om goed CapEx control; er bestaat vaak onduidelijkheid waar en bij wie de benefits vallen. Dit komt ook omdat er steeds meer dimensies aan strategische projecten en benefits zitten, waardoor het bepalen van de benefits complexer wordt. IT-oplossingen helpen om deze stromen in te richten en met elkaar in relatie te brengen. Standaard maatwerk is hierin meestal de oplossing, maar daarvoor helpen we je eerst om de hamvraag te beantwoorden: ‘wat wil je de organisatie nu echt?’. Je zult namelijk een keuze moeten maken tussen de kostenplaats-methodiek (krijgt iedere financier de juiste kosten voor zijn rekening) versus de return on investment (ROI) die over de benefits gaat. We helpen je bij het inrichten van het proces, de keuze en implementatie van de IT-oplossingen en interim inzet rondom CapEx control. Zo krijg je meer grip op de investeringen en de benefits.

Interim project control

Grote projecten en programma’s zijn intensieve trajecten die veel extra aandacht vragen. Vaak zijn het tijdelijke trajecten die een complex karakter hebben. Inzicht en voorspelbaarheid zijn geen overbodige luxe om het beste projectresultaat te behalen. In het vakgebied van project control zijn er verschillende invalshoeken. Je kunt de expertise van de projectcontroller namelijk inzetten in een projectorganisatie, of project control realiseren voor de lijnorganisatie.

Continu kennis overdragen

Wat wij echt belangrijk vinden bij interim inzet is om onszelf niet onmisbaar te maken. De opgedane kennis mag niet verdwijnen bij het dichtdoen van de deur. Wij zorgen dat we onze kennis delen en overdragen binnen de organisatie, zodat sprake is van een goede borging, continuïteit én ruimte voor de volgende stap in het verbeteren van de financiële functie binnen jouw organisatie.

Meer informatie?

Elke organisatie heeft weleens behoefte aan interim capaciteit. Of je nu een slag wilt maken in de kwaliteit van je team, ambitieuze groei die je wilt ondersteunen of simpelweg extra capaciteit nodig hebt. Neem contact op met Stefan!