Integrated Business Planning met Anaplan - Finext
  • Integrated Business Planning met Anaplan

Een real-time afstemming tussen alle planningsorganen binnen uw organisatie, dát is Integrated Business Planning met Anaplan. Het synchroniseren van Financial planning, Sales planning, Supply planning en Workforce planning in één gezamenlijk overzicht resulteert in breed geïnformeerde beslissingen, onderlinge samenwerking, en bedrijfsbrede afstemming van het planproces.

Door Willem van Os, april 2020

Integrated Business Planning

Integrated Business Planning (IBP) is een model waarbij bedrijfsplanning in een holistisch plan opgenomen is. Hiermee zijn diverse bedrijfsfuncties zoals strategische planning, financiële planning, supply planning, workforce planning en sales planning verbonden met elkaar. Daardoor is er afstemming en transparantie op alle bedrijfsonderdelen over de economische en operationele verwachtingen binnen een bedrijf. Bovendien staat planning daarmee centraal rondom het bedrijfsresultaat van de organisatie.

IBP met Anaplan

Bekijk hier onderstaande video om te zien hoe de strategie van Anaplan aansluit op dit IBP model:

Connected Planning

Anaplan gebruikt de term Connected Planning om de samenhang tussen verschillende bedrijfsonderdelen te duiden. Bekijk onderstaande Honey Comb waarin de samenhang en afhankelijkheid van meerdere bedrijfsonderdelen is gevisualiseerd.

Connected Planning Anaplan

Meer informatie

Webinar IBP met Anaplan

Anaplan