Project Control

Grote projecten en programma’s zijn intensieve trajecten die veel extra aandacht vragen. Vaak zijn het tijdelijke trajecten die een complex karakter hebben. Inzicht en voorspelbaarheid zijn geen overbodige luxe om het beste projectresultaat te behalen. In het vakgebied van project control zijn er verschillende invalshoeken. Je kunt de expertise van de projectcontroller namelijk inzetten in een projectorganisatie, of project control realiseren voor de lijnorganisatie.

Integraal projectbeheersing in de projectorganisatie

Succesvolle integrale projectbeheersing voor een project of programma vraagt om een breed blikveld. Denk aan verantwoordelijkheden zoals budgetbewaking, advies inrichting administratieve organisatie, scope bewaking, toetsen kaders voor kwaliteitsmanagement, risico assessments, analyseren en rapporteren. Kortom, veel overzien en vooral doen!

We zien nog te vaak dat projecten gaandeweg onnodig complex worden gemaakt door processen en procedures. Wij ervaren juist dat de mensen, de verbinding én de rol van projectcontroller het succes kunnen bepalen. Onze projectcontrol-aanpak is dan ook gebaseerd op eenvoud en behoudt van focus op de essentie en kwaliteit. Dit doen we ondernemend, verbindend en oplossingsgericht.

Projectcontrol voor financiële lijnorganisatie

Projecten blijven valkuilen voor menig business- en/of corporate controller. Deze rollen richten zich vaak vooral op de reguliere activiteiten van de financiële functie en de planning & control-cyclus. Projecten passen hier nauwelijks in. Toch moeten project forecasts tijdig en transparant naar de laatste actuele inzichten gerapporteerd worden. De koppeling tussen de (financiële) status van je projecten en de financiële organisatie is dan ook vaak een uitdaging.

Wij zoeken mee naar een goed evenwicht tussen de wensen vanuit de financiële organisatie en vrijheid voor de projecten; hoe willen zij het project besturen en beheersen? Ook de piketpaaltjes die nodig zijn om de projecten slim te beheersen, denken we uit en richten we in. De markt biedt hiervoor gelukkig ook steeds betere tooling om zowel de project- als de lijnorganisatie te ondersteunen in een goede integrale beheersing van de projecten én in voorspelbare en transparante forecasts.

Project Control

Een greep uit onze klanten