Catch Up - CCH Tagetik - Finext

Catch Up – CCH Tagetik

De wereld van Performance Managementoplossingen is volop in ontwikkeling. Nieuwe softwarespelers betreden de markt, en de bekende vendors komen met nieuwe oplossingen. Bij Finext evalueren we de mogelijkheden en ons portfolio dan ook continu. Wat bieden deze oplossingen? En hoe bewijzen ze zich in de praktijk? In de Catch Up-reeks nemen we de proef op de som. Deze editie houden we CCH Tagetik tegen het licht.

Door Alwin Berkhout, november 2017

CCH Tagetik in één zin

Eén geïntegreerde omgeving voor consolideren, plannen, forecasten en disclosure management.

Liever de samenvatting? Klik hier voor de infographic.

De top-3 features van CCH Tagetik

Elke Performance Managementoplossing helpt je om meer inzicht te krijgen, bijvoorbeeld in de financiële cijfers en het presteren van de organisatie. CCH Tagetik ook. Maar wat is nu echt bijzonder aan deze oplossing?

1. Eén platform voor alle EPM-processen

CCH Tagetik is een ‘unified’ platform; alle EPM-processen worden binnen één database en één applicatie opgelost. Concreet betekent dit dat je kunt consolideren, plannen en forecasten binnen één en dezelfde omgeving. Er hoeft dan ook geen data tussen meerdere systemen of database geëxporteerd en geïmporteerd te worden, waardoor de gerapporteerde data altijd aansluit.

2. Geavanceerd Disclosure Management-model

Collaborate Office, de Disclosure Managementfunctionaliteit van CCH Tagetik, vinden we heel geavanceerd. CCH Tagetik besteedt hier duidelijk veel aandacht aan. Corporate Disclosure Management helpt om de maand-, kwartaal- en jaarrapportages op te stellen; de data wordt direct vanuit de CCH Tagetik database en/of Excel-documenten opgehaald en getoond, verklarende teksten kunnen eenvoudig worden toegevoegd. Het proces rondom deze afsluitingen wordt hierdoor minder tijdrovend en minder foutgevoelig.

3. Procesgeoriënteerd

Deze Performance Managementoplossing is opgebouwd rondom processen. Een proces als actuals kent bijvoorbeeld andere calculaties dan een rolling forecast-proces. In CCH Tagetik kun je door middel van parameterisering eenvoudig aangeven welke calculaties voor welk proces van toepassing zijn. Scripting is hiervoor niet nodig, waardoor je minder afhankelijk bent van externe partijen.

Bij welk type organisatie past CCH Tagetik?

Deze oplossing is vooral interessant voor organisaties die naast actual rapportages ook behoefte hebben aan uitgebreide budget- en (rolling)forecast-mogelijkheden, of organisaties met meerdere organisatiestructuren en complexe eliminaties. CCH Tagetik kan en bevat veel, en ziet er ook nog eens mooi uit.

We denken dan ook dat CCH Tagetik vooral past bij organisaties met complexe rapportagestructuren. Denk aan meerdere rapportages door elkaar heen, complexe koersconversies en complexe entiteitstructuren.

Ook als je een zware audittrail nodig hebt, is CCH Tagetik geschikt. Bijvoorbeeld als je het proces 100% onder controle wilt hebben, maar ook als je moet voldoen aan multiple GAAP reporting, Solvency 2 of IFRS. CCH Tagetik is goed in het maken van startapplicaties rondom wet- en regelgeving, zo is er een module voor Solvency 2 en een module voor IFRS 16 beschikbaar.

Speciaal voor kleinere tot middelgrote organisaties hebben we de Finext FIT-template ontwikkeld. Deze Fast Implementation Template brengt best practices rondom consolideren, plannen en forecasten samen, zodat je snel en tegen fixed price CCH Tagetik kunt implementeren.

Voor wie is CCH Tagetik interessant?

CCH Tagetik is zeer geschikt voor group reporting, waar het vooral interessant is als er complexe EPM-processen spelen zoals budgetteren, plannen, rolling forecasting en consolidatie. Dan geeft het snel accurate rapportages en inzichten. Heb je een rechttoe-rechtaan consolidatieproces, dan kun je CCH Tagetik uiteraard ook inzetten, maar kun je je afvragen of het niet een te zware oplossing is.

Daarnaast denken we dat het ook interessant is voor subholdings, bijvoorbeeld om een eigen, meer gedetailleerd budgetteringsproces binnen de divisie op te tuigen. Dat zien we in de praktijk alleen nog maar weinig gebeuren.

Rondom Disclosure Management, de integratie van data met tekst in Word of PowerPoint, is CCH Tagetik interessant voor alle afdelingen die betrokken zijn bij de totstandkoming van de maand-, kwartaal-, en jaarafsluiting. Naast de finance-afdeling kan dit bijvoorbeeld ook voor de communicatie-afdeling veel tijd, versiebeheer en stress schelen. Deze Corporate Disclosure Management-module is hybride; het draait ook prima op een database van een ander Performance Managementsysteem.

Fijne functionaliteiten

Uit onze ervaringen blijkt dat de standaard Performance Management-functionaliteiten goed werken. Een aantal functionaliteiten zijn zo prettig, dat we ze graag extra belichten:

  • Grafische workflow: de workflow-weergave binnen CCH Tagetik is volledig grafisch. De workflows zijn per proces verschillend; de forecast ziet er anders uit dan het budget, en er kan zelfs verschil zijn tussen maand-, kwartaal- of jaarrapportages, de workflow kan individueel opgezet worden. Deze workflows ondersteunen de eindgebruiker bij hun dagelijkse proces.
  • Het securitymodel vinden we heel uitgebreid en kan helemaal worden aangepast naar de specifieke wensen van de organisatie.
  • Web en Excel worden volledig ondersteund. Je hoeft binnen CCH Tagetik niet vooraf te kiezen tussen web, Excel of een combinatie hiervan; elke gebruiker kan zelf zijn keuze maken, met behoud van de volledige functionaliteiten. Hiermee loopt CCH Tagetik duidelijk voorop.
  • Standaard drill-down vanuit ieder dataveld; dit kan zonder specifieke inrichting, ook vanuit ad hoc rapportages. Hiermee kan de eindgebruiker eenvoudig op zoek gaan naar het verhaal achter het cijfer.
  • Eenvoudige integratie van CCH Tagetik met veelgebruikte BI-oplossingen zoals Qlik, Tableau en CXO-Cockpit. Met deze standaardintegratie kun je zonder veel maatwerk en een korte implementatietijd snel de koppeling leggen met BI.

Implementatie en beheer

Voor de implementatie adviseren wij vaak om gezamenlijk met de keyusers uit de organisatie te gaan bouwen. Met deze ‘co-build’-aanpak leert de organisatie meteen om CCH Tagetik te gebruiken, en de kennis wordt direct geborgd binnen de organisatie. Er is zoveel mogelijk qua functionaliteiten, dat anders al snel het overzicht verloren gaat nadat de functionaliteit is opgeleverd.

Doordat CCH Tagetik standaard veel mogelijkheden heeft, kunnen de schermen in eerste instantie wat chaotisch overkomen. Toch zien we dat het functioneel beheer vrijwel altijd gedaan wordt door financials, niet door IT. Dat gaat prima, en komt doordat er geen ‘scripting’ wordt gebruikt. Alle functionaliteit wordt door het instellen van parameters gerealiseerd. In de praktijk is er na de implementatie dan ook vaak weinig additioneel support van onze kant nodig. Het kost echter wel tijd en aandacht, ons advies is om hier iemand dedicated op te zetten; dit hoeft geen fulltime rol te zijn, maar wel enkele uren per week.

In de cloud en on-premise

CCH Tagetik kun je zowel via de cloud als on-premise inzetten. Waar we bij andere EPM-oplossingen nog weleens verschillen tussen cloud en on-premise zien, is er bij CCH Tagetik geen enkel verschil tussen de functionaliteiten van deze twee varianten. Dit maakt de keuze tussen cloud of on-premise makkelijker qua functionaliteiten. Maar ook als je als organisatie pas later wil overstappen naar de cloud, bijvoorbeeld omdat je IT-strategie wijzigt. Je kunt dan met een single upload de volgende dag in de cloud verder werken. Overigens staan de cloudservers niet in de VS, maar in Europa.

De toekomst

CCH Tagetik is al een behoorlijk volledig pakket, maar ontwikkelt zich (gelukkig) nog steeds door. Functionaliteiten die we nu nog missen en in toekomstige versies graag zouden zien:

  • SBR Reporting – toepassing voor deze standaard voor digitale uitwisseling van rapportages.
  • Qlik Admin management – de mogelijkheid om te managen wat en hoe er in Qlik getoond mag worden.

Peilmoment

De ontwikkelingen rondom CCH Tagetik gaan snel, er komen regelmatig nieuwe updates uit. Wij hebben versie 5.3 aan de tand gevoeld.

Consolidatie & Corporate ReportingPlannen, Budgetteren & Forecasten CCH Tagetik