5 vragen aan Michiel Wassink van TenneT

5 vragen aan Michiel Wassink van Tennet

Om haar planningsproces te verbeteren koos TenneT voor Tagetik. Na de geslaagde implementatie drinken Michiel Wassink van TenneT en Joris van der Hoeven van Finext een biertje in Dudok Arnhem. Een mooi moment voor Joris om Michiel een aantal vragen te stellen.

Door Martijn Meuling, november 2013
Joris-van-de-Hoeven-Michiel-Wassink
Joris van der Hoeven en Michiel Wassink

1. Nadat eerst de consolidatie in Tagetik was geïmplementeerd, hebben jullie daarna het planningsproces geautomatiseerd. Wat was de aanleiding om het planningsproces aan te pakken?

Vanaf het begin wilden we naast een consolidatie-oplossing ook een budgeting tool. De reden daarvoor was dat beide processen volledig in Excel plaatsvonden. Met de groei van TenneT werd dat steeds minder handig. Een bekend probleem is versiebeheer; welke Excel is nu de laatste? We gingen dus op zoek naar een tool die enerzijds het proces zou gaan stroomlijnen en daarnaast voor een uniforme vastlegging en rapportage zou zorgen. Bovendien wilden we zorgen voor consistente data in het gehele budget, door het automatisch verwerken van dwingende verbanden tussen de P&L en de balance sheet.

2. In het project zijn eerst de hoofdlijnen uitgewerkt, waarna we de deelplannen in detail zijn gaan invullen. Wat was het voordeel van deze aanpak?

We wilden in korte tijd een budgeting proces in Tagetik neerzetten. Dan moet je keuzes maken. Om die goed te kunnen maken, wilden we eerst een nauwkeurig beeld hebben van de bouwstenen waar het budget uit bestaat en aan welke verbetering het meeste behoefte is. Dit levert een roadmap op van waar we naar toe willen en kunnen we prioriteiten stellen. Vervolgens kun je met focus aan de opeenvolgende stappen werken.

3. Welke resultaten heeft het nieuwe budgetteringsproces jullie opgeleverd?

Kwalitatieve verbeteringen, veel minder fouten en een effectiever proces. De uniformiteit in het proces en de data is een grote verbetering. We hebben nu een gestructureerde vastlegging waarbij zichtbaar is wie welke wijzingen heeft doorgevoerd, alle entries liggen vast met datum en naam. Daarnaast hebben we een groot aantal interfaces op kunnen heffen. Bovendien hebben we nu een goede split in verantwoordelijkheden. Zo zit HR nu goed in zijn rol door de kosten per FTE aan te leveren, terwijl de business units verantwoordelijk zijn voor het aantal benodigde medewerkers. En het is erg gebruiksvriendelijk; je kunt makkelijk elementen zelf aanpassen, maar ook de mogelijkheid tot integratie met PowerPoint voor de rapportages is prettig.

4. Na een uitgebreide pakketselectie hebben jullie gekozen voor Tagetik voor zowel het consolidatie- als het budgetteringsproces. Welke redenen waren voor jullie doorslaggevend in de keuze voor Tagetik?

Alle bekende CPM tools kunnen in grote lijnen hetzelfde; ze voldeden aan onze selectiecriteria. We kozen voor Tagetik omdat het één geïntegreerde oplossing biedt in plaats van allerlei losse modules. Bovendien is het door IT zeer eenvoudig te onderhouden en zijn de kosten lager dan bij andere pakketten. Daardoor hebben we een lage Total Cost of Ownership.

5. Tot slot ben ik benieuwd naar de toekomstplannen, wat zijn de vervolgstappen?

We willen nog graag een cockpit bouwen waarin alle rapporten zijn opgenomen die achtereenvolgens gebruikt moeten worden. Nu hebben we het personeelsplan, het investeringsplan en het energie & vermogen -inkoopplan geautomatiseerd. Een verdere wens is om de uren die medewerkers aan investeringsprojecten werken ook te automatiseren. Daarnaast willen we rapporten optimaliseren, zowel data-entry als output.

Plannen, Budgetteren & Forecasten Utilities CCH Tagetik